Home » אלקנה מרציאנו – בכבוד של מרציאנו

אלקנה מרציאנו – בכבוד של מרציאנו

אלקנה מרציאנו – בכבוד של מרציאנו

יהיה כיף יהיה פאן
אני הולך לעשות לכם פה באלגן
יהיה כיף יהיה פאן
היום הכל כלול תרגישו ביוון

בכבוד של מרציאנו
זה הולך להיות חזק
דיגי תעלה תקצב
באנו לעשות בארדק

אני וכל החבר’ה
אוהבים להשתולל
ואם רואים אותנו
זה ישר אברבנאל!

הופ לפני הדרופ
הופ הופ הופ הופ הופ

יהיה כיף יהיה פאן
אני הולך לעשות לכם פה בלגן
יהיה כיף יהיה פאן
היום הכל כלול תרגישו ביוון

בכבוד של מרציאנו
כולם פה בסוף אחים
וואלה זה ברור שנסיים פה הפוכים

אני וכל החברה
אוהבים להשתולל
ואם רואים אותנו
זה ישר אברבנל

סטופ לפני הדרופ
הופ הופ הופ הופ הופ